top of page

Tweede leerjaar A

2A.PNG

De lesweek telt 32 lestijden, uitgezonderd voor de basisoptie Grieks-Latijn die 33 lestijden heeft. De tweedejaars hebben 25 lestijden basisvorming die voor alle tweedejaars dezelfde zijn. In deze algemene vorming komen opnieuw de meeste vormingscomponenten aan bod: artistieke, culturele, levensbeschouwelijke en lichamelijke vorming, maatschappelijke en historische vorming, natuurwetenschappelijke en technische vorming, sociale vorming, talige vorming, wiskundige vorming. Zo worden álle leerlingen aangesproken op hun interesses en mogelijkheden en ontdekken ze die domeinen waarin ze zich verder willen bekwamen. Ze verwerven voor het geheel van de algemene vorming essentiële kennis, vaardigheden en attitudes vanuit steeds bredere en complexere contexten. Dat vereist een regelmatige en positieve inzet.

1A-5 ok.PNG

We begeleiden jou verder in het leren leren. Je vindt dit bovenaan in de lessentabel terug onder de naam ‘Leren leren’. Je ziet daar dat dit wordt geïntegreerd in alle vakken. Dat wil zeggen dat al je leerkrachten hieraan aandacht besteden. Bovendien herhaalt en verdiept de coördinator ‘leren leren’ voor alle tweedejaars de nuttige tips om zich goed te organiseren, structuur aan te brengen in hun schoolzaken, efficiënt te studeren, schema’s en samenvattingen te maken en zich tijdig en goed voor te bereiden op de proefwerken, zoals jou dat reeds in het eerste jaar werd bijgebracht. 

ICT (computerwetenschappen) wordt ook in het tweede jaar geïntegreerd, dit wil zeggen opgenomen in alle vakken, zodat je ICT-vaardigheden in verschillende lestijden en domeinen en door het team van al je leraren geoefend worden. In de lessentabel vind je dit terug onder de benaming ‘Gemeenschappelijk leerplan ICT’.

In alle vakken komen ook inhouden aan bod die jou willen vormen als persoon. In de lessentabel vind je ze terug onder de benaming ‘Gemeenschappelijk funderend leerplan’.

De tweedejaars kunnen in onze school daarnaast kiezen uit een aanbod van vijf gelijkwaardige basisopties van 5 lestijden. Via de basisoptie maak je kennis met een studiedomein. Op deze manier kan je ondervinden of deze leerstof of dit domein jou ligt of niet. Ook hier is het de bedoeling om de talenten, mogelijkheden, interesses en leergierigheid van de leerlingen te ontdekken. Op die manier kunnen we jou zo goed mogelijk begeleiden en oriënteren naar het derde jaar toe. Door het aanbieden van vijf basisopties en uren differentiatie komen profielen tot stand waarbinnen je je kan vinden. .

  • Economie en organisatie (2E&O) 

  • Klassieke talen: Grieks-Latijn (2GL) 

  • Klassieke talen: Latijn (2LA)

  • Moderne talen en wetenschappen (2MT&WE)

  • STEM-wetenschappen (2STEM-WE)
     

1A-6 ok.PNG

De basisoptie van het tweede jaar vormt geen voorafname op de keuze van een studiedomein of studierichting in de tweede graad (behalve de basisoptie Klassieke talen). Dit wil zeggen dat voorkennis uit de eerste graad niet strikt nodig is om in de tweede graad te kunnen aansluiten. Alleen een studierichting met Latijn en Grieks kan je in het derde jaar niet starten als je deze vakken niet volgde in de eerste graad.

Naast de basisvorming en de basisoptie krijg je nog twee uur differentiatie. Daarin versterken we het specifieke van je basisoptie of laten we jou een bijkomend studiedomein verkennen.

Als je voor elk van onze vijf basisopties in het tweede jaar wil vernemen

  • welk profiel je het best hebt om de uitdaging van de basisoptie aan te gaan, 

  • wat je van de gekozen opleiding mag verwachten, 

  • tot welke studierichting van het derde jaar je daarna toegang hebt,

klik dan hieronder op de mogelijkheden.

Beluister en bekijk ook onze presentatie ‘Naar het tweede jaar’.

Onze school organiseert elk jaar een studiekeuzebeurs om de basisopties voor te stellen en je te begeleiden bij je studiekeuze.

bottom of page