top of page

Tweede graad

In de tweede graad maak je de keuze voor een finaliteit en voor een studierichting. In onze school behoren de zes aangeboden studierichtingen tot de D-finaliteit (doorstroom). Ze zijn alle domeinoverschrijdend. 

Finaliteit D + domeinoverschrijdend DO = DOD

 • Doorstroomgericht (D)

  • Voorbereiding op Academische (= universiteit) en professionele (= hogeschool) bacheloropleidingen van het hoger onderwijs

 • Domeinoverschrijdend (DO)

  • Onderwijsvorm aso (algemeen secundair onderwijs)

  • Het grootste aandeel van het lessenpakket biedt een algemene vorming (niet één specifiek studie- of belangstellingsdomein) 

 • De nadruk ligt op een abstract-theoretische vorming (abstractievermogen, autonomie, capaciteit voor complexiteit, vlotte informatieverwerving en -verwerking)

Elke studierichting heeft lestijden basisvorming, specifieke vorming en complementaire vorming.

Eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar aso)

Voor het schooljaar 2021-2022 geldt in het derde jaar de gemoderniseerde structuur:

 • Economische wetenschappen (EW)

 • Grieks-Latijn (GL)

 • Humane wetenschappen (HW)

 • Latijn (LA)

 • Moderne talen (MT)

 • Natuurwetenschappen (NW)

Als je voor elk van onze zes studierichtingen in de tweede graad wil vernemen

 • welk profiel je het best hebt om de uitdaging van de studierichting aan te gaan, 

 • wat je van de gekozen opleiding mag verwachten,

 • tot welke studierichting van de derde graad je daarna toegang hebt,

klik dan hieronder op de mogelijkheden. 

Bekijk en beluister ook de zes delen van onze presentatie ‘Naar de tweede graad’.

Onze school organiseert elk jaar een studiekeuzebeurs om de studierichtingen voor te stellen en je te begeleiden bij je studiekeuze.

 

Tweede leerjaar van de tweede graad (vierde jaar aso)

In het vierde jaar geldt voor het schooljaar 2021-2022 nog de oude structuur.

1A-7 ok.PNG

Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt ook het vierde jaar gemoderniseerd:  

bottom of page