top of page

Schoolstructuur 2019-2025

Schoolstructuur in 2021-2022

De modernisering van het secundair onderwijs wordt progressief ingevoerd. 

  • De eerste 3 leerjaren beantwoorden al aan de structuur van de modernisering. 

  • In het vierde, vijfde en zesde leerjaar geldt thans nog de oude structuur. 

Eerste, tweede en derde jaar: gemoderniseerde structuur

Studieaanbod-gemoderniseerd-1-tot-en-met-6.jpg

Vierde, vijfde en zesde jaar: oude structuur

oude structuur.png

Schoolstructuur in 2024-2025

Onderstaande schoolstructuur is gestart in 2019 en geeft de situatie zoals ze in onze school zal zijn in 2025. 

Sint-Pietersinstituut - Doorstroomschool - D-finaliteit
Studieaanbod-gemoderniseerd-1-tot-en-met-6.jpg
bottom of page