top of page

Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan waarin 4 geledingen vertegenwoordigd zijn: de leerlingen, het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden aangeduid door de vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de leerlingen. Het schoolbestuur en de directie worden uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen. 

De schoolraad wordt samengesteld voor vier jaar. De meest recente hersamenstelling vond plaats in mei 2021.

De overleg- en adviesbevoegdheid betreffen geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen: bv. het studieaanbod, het schoolreglement, de vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden, infrastructuurwerken, het schoolwerkplan. De eindbeslissing blijft steeds bij het schoolbestuur liggen.

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie van schoolbestuur en directie, maar moet ook communiceren over de eigen werking.

Om zijn werking te regelen stelt de schoolraad een huishoudelijk reglement op.

bottom of page