top of page

Schoolbestuur

Het Sint-Pietersinstituut omvat de basisschool, de humaniora en het internaat. Het schoolbestuur draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële eindverantwoordelijkheid van de scholen en het internaat die onder zijn bestuur vallen. Per 1 januari 2022 werd de vzw Sint-Pietersinstituut bestuurlijk overgenomen door het Don Bosco Onderwijscentrum vzw (DBOC).

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs en kent attesten, getuigschriften en diploma’s toe. Het is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. In elke afdeling is de directeur gemandateerd om het schoolbestuur te vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

  • afgevaardigd bestuurder: dhr. Bart Decancq

  • voorzitter: dhr. Didier Finet

  • ondervoorzitter: dhr. Norbert Vanbeselaere

  • penningmeester: dhr. Patrik Vergote

  • 13 andere bestuursleden

Het schoolbestuur is te contacteren via 016 29 00 48 of secretariaat@dboc.be

bottom of page