top of page

Over het internaat

Het internaat van Sint-Pieters is verbonden aan het secundair onderwijs van onze school, is ondergebracht binnen de school.

Ons internaat is kleinschalig. Het heeft een maximale capaciteit van 47 internen. Tot op heden zijn dit enkel meisjes. In het schooljaar 2023-2024 gaan we ook van start met jongens van de eerste graad.

We bieden een gestructureerde leef– en leeromgeving aan en zorgen voor een warme huiselijke sfeer. Ons internaat is een plek waar je mag thuiskomen, waar je je veilig en geborgen kan voelen en waar ook jij je ten volle kan ontplooien. Er is aandacht voor zowel het individu als de groep. Door samen te leven leren onze internen niet alleen wat verantwoordelijkheidszin en sociale vaardigheden inhouden, maar ook wat respect voor elkaar en hun omgeving betekent. 

Het opvoedersteam van het internaat staat permanent in contact met de internen en ondersteunt hen zowel opvoedkundig als op studievlak. 

Het team zorgt voor een goed studieklimaat met dagelijks vaste studiemomenten. Een gezond evenwicht tussen studie (met de nodige ondersteuning) en gevarieerde activiteiten, binnen en buiten de schoolmuren, op woensdagnamiddag of ’s avonds staat voorop. 

My Cloud (5).png

Met onze dagstructuur, regels en afspraken geven we duidelijkheid over wat wel en niet kan. We gaan samen op zoek naar de wijze waarop we onze jongeren kunnen helpen. Wanneer het al eens misloopt, laten we hen leren uit hun fouten. Zo gaan we samen op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid als opvoedings-partners van je ouder(s).

Ons dynamisch internaatsteam streeft naar een open en eerlijke relatie en een duidelijke communicatie met onze internen en hun ouders. We willen ook tijd maken voor een gesprek en evaluatie. 

bottom of page