Lokale raad

De lokale raad bestaat uit DBOC-bestuurders, ex-bestuurders van de vroegere vzw Sint-Pietersinstituut en de directies van alle afdelingen van het Sint-Pietersinstituut (basisschool, humaniora, internaat).

  • De lokale raad bepaalt zelf hoeveel leden er deel van uitmaken.

  • Zij duiden een ankerfiguur aan die de leiding neemt van het overleg, van de ondersteuning en de begeleiding van de directies en die de band legt met het DBOC.

  • De ankerfiguur staat in nauw contact met de afgevaardigd bestuurder. 

De doelstelling van de lokale raad is de directies ondersteunen in de voorbereiding en de opvolging van een aantal beleidsdomeinen in relatie tot het DBOC (Don Bosco Onderwijscentrum vzw): het financieel en materieel beleid, het bouwbeleid, het personeelsbeleid, het pedagogisch beleid. Dit gebeurt in samenspraak met de diensten van het DBOC.

De directies zijn verplicht om het advies te vragen van de lokale raad vooraleer een beslissing te nemen in bovenstaande beleidsdomeinen.

De leden van de lokale raad: dhr. Bart Dhoedt, mw. Anne Derycke, mw. Greet Nachtegaele, mw. Leen Nuytinck, mw. Marijke Vandendael (ankerfiguur), mw. Marleen Vanrenterghem, dhr. Koen Vlaeminck, dhr. Guido Weustenraed.