top of page

Leerlingenraad

Elk schooljaar wordt een leerlingenraad met leerlingenministeries samengesteld. De verkozen leerlingen uit de derde graad die er deel van uitmaken vergaderen regelmatig over agendapunten die de leerlingen zelf aanbrengen en die personeelsleden en directieteamleden voorstellen. Eén van de graadcoördinatoren volgt de werking van de leerlingenraad van dichterbij op.

De klassenvertegenwoordigers komen per graad samen in leerlingeninspraakvergaderingen onder begeleiding van een leraar en de graadcoördinator. Daarin evalueren ze de activiteiten die plaatsvonden en bespreken ze dagdagelijkse zorgen. Eén of meer ministers uit de leerlingenraad kunnen deze vergaderingen bijwonen en agendapunten voorleggen.

De leerlingenraad organiseert allerhande activiteiten op school, maar is ook een klankbord voor wensen of bedenkingen van alle leerlingen. De ministers kennen de school heel goed en kunnen op zowat al je vragen een antwoord geven. 

De Facebookpagina van de leerlingenraad vind je hier.

bottom of page