top of page

Kosten

Bijdrageregeling en schoolrekening

In het secundair onderwijs is er vooralsnog geen maximumfactuur. Onze school probeert op structurele wijze een kosten(beheersend) beleid te voeren en streeft naar een heldere en transparante communicatie met ouders met betrekking tot facturen en schoolrekeningen.

Bij het begin van het schooljaar wordt de bijdrageregeling, die deel uitmaakt van het schoolreglement, op het communicatieplatform Smartschool geplaatst. Deze lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouder(s) kunnen worden gevraagd, bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. De bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad. 

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouder(s) zeker zal/zullen moeten doen, bijv. kopieën, proefwerkpapier van de school … Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, moet jij of moet(en) je ouder(s) er wel een bijdrage voor betalen, bijv. voor een culturele trip in het buitenland. 

De school bezorgt je ouder(s) driemaal per schooljaar een schoolrekening per mail, waarvoor de betaling binnen de 14 dagen na ontvangst gebeurt. Bij de schoolrekening van december/de paasvakantie wordt een voorschot gevraagd voor het volgende semester/trimester. 

Indien jij of je ouder(s) problemen ondervindt/ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen jullie contact opnemen met de directeur. We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er dan afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen (gespreide betaling). Wij verzekeren je ouder(s) uiteraard een discrete behandeling van jullie vraag. 

Schoolboeken

Voor de schoolboeken werken we samen met distributeur Studieshop. We hebben met dit bedrijf een niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst afgesloten. We maken het je daarbij zo gemakkelijk mogelijk. Als je de boekenlijst gekregen hebt, kan je de schoolboeken online huren of aankopen en eind augustus wordt het boekenpakket bij je thuis geleverd. 

Je mag natuurlijk ook de boeken kopen bij de boekhandel van je keuze of tweedehands kopen bij leerlingen van een hoger jaar.

Boekenlijst eerste jaar 

Boekenlijst tweede jaar

Boekenlijst derde jaar

Boekenlijst vierde jaar

Boekenlijst vijfde jaar

Boekenlijst zesde jaar

Laptop

Om het digitaal leren in onze school ten volle te verwezenlijken is het nodig dat elke leerling niet alleen thuis een computer en een internetverbinding ter beschikking heeft, maar vanaf 1 september 2021 ook op school met eigen laptop kan werken. Onze school maakt de overgang naar een eigen toestel voor elke leerling. 

Vanaf 1 september 2021 zullen alle leerlingen van de eerste graad een laptop van de school huren die ze zowel in de klas als thuis kunnen inzetten voor hun digitaal leren en werken. 

In de derde graad zijn we enkele jaren geleden gestart met het Bring Your Own Device-project (BYOD). Onze vijfde- en zesdejaars kopen een door de school geadviseerd toestel aan of brengen hun eigen laptop mee naar school. Vanaf 1 september 2021 breiden we dit project uit naar de tweede graad. 

We zijn er ons van bewust dat deze huur of aankoop van ouders een grote investering vraagt. Het is evenwel investeren om jonge mensen tijdens hun opleiding up to date te houden.

Onze leerlingen worden elk jaar verplicht een locker te huren. Ze kunnen daarin hun laptop veilig opbergen.

Voor meer praktische informatie over de laptop en de kosten eraan verbonden raden we jou aan de presentatie ‘Digitaal leren op SP – praktisch’ te bekijken en te beluisteren. 

bottom of page