top of page

Kosten

Bijdrageregeling en schoolrekening

In het secundair onderwijs is er vooralsnog geen maximumfactuur. Onze school probeert op structurele wijze een kosten(beheersend) beleid te voeren en streeft naar een heldere en transparante communicatie met ouders met betrekking tot facturen en schoolrekeningen.

Bij het begin van het schooljaar wordt de bijdrageregeling, die deel uitmaakt van het schoolreglement, op het communicatieplatform Smartschool geplaatst. Deze lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouder(s) kunnen worden gevraagd, bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. De bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad. 

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouder(s) zeker zal/zullen moeten doen, bijv. kopieën, proefwerkpapier van de school … Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, moet jij of moet(en) je ouder(s) er wel een bijdrage voor betalen, bijv. voor een culturele trip in het buitenland. 

De school bezorgt je ouder(s) driemaal per schooljaar een schoolrekening per mail, waarvoor de betaling binnen de 14 dagen na ontvangst gebeurt. Bij de schoolrekening van december/de paasvakantie wordt een voorschot gevraagd voor het volgende semester/trimester. 

Indien jij of je ouder(s) problemen ondervindt/ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen jullie contact opnemen met de directeur. We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er dan afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen (gespreide betaling). Wij verzekeren je ouder(s) uiteraard een discrete behandeling van jullie vraag. 

Schoolboeken

Voor de schoolboeken werken we samen met distributeur Studieshop. We hebben met dit bedrijf een niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst afgesloten. We maken het je daarbij zo gemakkelijk mogelijk. Als je de boekenlijst gekregen hebt, kan je de schoolboeken online huren of aankopen en eind augustus wordt het boekenpakket bij je thuis geleverd. 

Je mag natuurlijk ook de boeken kopen bij de boekhandel van je keuze of tweedehands kopen bij leerlingen van een hoger jaar.

Laptop

Sinds 2021 huren alle leerlingen van de eerste graad een laptop van de school huren die ze zowel in de klas als thuis kunnen inzetten voor hun digitaal leren en werken. 

De leerlingen van de tweede en derde graad kopen een door de school geadviseerd toestel aan of brengen hun eigen laptop mee naar school. 

We zijn er ons van bewust dat deze huur of aankoop van ouders een grote investering vraagt. Het is evenwel investeren om jonge mensen tijdens hun opleiding up to date te houden.

Onze leerlingen worden elk jaar verplicht een locker te huren. Ze kunnen daarin hun laptop veilig opbergen.

bottom of page