top of page

Co-teaching

Co-teaching betekent dat twee leerkrachten samen, als gelijkwaardige partners, voor de klasgroep staan en in eenzelfde of aanpalende ruimtes op een gestructureerde manier samenwerken en een gedeelde verantwoordelijkheid dragen om zo veel mogelijk leerlingen van de klasgroep de onderwijsdoelen van een les of een lessenpakket te laten bereiken. De twee leraren begeleiden samen het onderwijsproces voor de volledige klasgroep.

De ene leraar kan lesgeven, de andere observeren of de leerlingen helpen bij opdrachten. De observerende leraar kiest een specifieke focus. Zo kan hij meer inzicht krijgen in het leergedrag, de denkprocessen of de leervooruitgang van de leerlingen. Beide leraren kunnen ook dezelfde inhoud geven aan de opgesplitste klasgroep. Er zijn dus verschillende vormen van co-teaching mogelijk. 

De voordelen van co-teaching  

  • Een grotere variatie bij instructie en aanbreng van de leerinhouden 

  • Meer kansen voor individuele aandacht, observaties en feedback aan leerlingen 

  • Vlottere differentiatie en afstemming op de leerbehoeften en interesses van de leerlingen: de realisatie van een aanbod dat gerichter inspeelt op de diversiteit, de verschillende beheersingsniveaus binnen een klasgroep, de eigenheid van elke leerling, met aandacht voor ondersteuning én extra uitdaging (ambitieuzere doelen)

  • Meer kansen voor interactie: de leerlingen nemen actiever deel aan de lessen

  • Zowel nieuwe als ervaren leraren professionaliseren door samen lessen voor te bereiden en samen les te geven (gedeelde werkbelasting), worden sterker in hun beroep door de feedback (vakinhoudelijk, vakdidactisch, pedagogisch, op vlak van klasmanagement …) van hun collega. 

In onze school wordt co-teaching toegepast zowel voor taal- en taalgerelateerde vakken als in wiskundig-wetenschappelijke vakken.

bottom of page