top of page

Smartschool

Smartschool is de elektronische leer- en communicatieomgeving in onze school waarvan personeelsleden, leerlingen en ouders gebruikmaken. 

 

Leerlingen vinden hier onder meer hun digitale schoolagenda, de verschillende vakmappen (met vaknieuws, afspraken per vak, cursusmateriaal, oefeningen, studietips en een uploadzone), een persoonlijke documentenmap, documenten en brieven van de school ... 

Ouders vinden er nuttige informatie zoals het schoolreglement, de bijdrageregeling, de belangrijke data, de communicatiecode, de wekelijkse berichtenbrief, informatie over uitstappen, verslagen van het oudercomité, de vakmappen, de digitale schoolagenda (gegeven leerinhouden, taken, herhalingstoetsen) …  Ouders kunnen in Smartschool ook inschrijven voor oudercontacten. 

Ouders en leerlingen kunnen via Smartschool de gepubliceerde evaluaties en de rapporten raadplegen. Met de berichtenmodule is het ook mogelijk om te communiceren met directie, graadcoördinatoren, (klassen)leraren en CLB-medewerkers. 

Kortom Smartschool leren gebruiken is onontbeerlijk om van essentiële zaken van het schoolleven op de hoogte te zijn. Via deze link kom je op de startpagina. Een handleiding voor ouders om vlot te kunnen werken op Smartschool kan je hier downloaden.  

bottom of page