top of page

Avondstudie, inhaalstudie en namiddagstudie

Ouders kunnen hun dochter of zoon inschrijven voor de avondstudie op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 16.15 u. tot 17.55 u. Deze inschrijving kan één of meerdere dagen betreffen. Het gaat hier niet om een begeleide avondstudie, maar wel om een studie onder toezicht. Deze vorm van studie kan ook soms aangeraden worden door de klassenraad. Je kan de avondstudie verlaten op vaste tijdstippen: niet voor 17 u. en na 17.00 u. om het kwartier. Afwezigheden in de avondstudie, die voorzien kunnen worden, meld je vooraf in het secretariaat-onthaal. Als je in de avondstudie blijft, onderteken je een afsprakenblad waarmee je je engageert om deze tijd te gebruiken om ernstig te studeren. 

Als je niet kan deelnemen aan een oefening, persoonlijk werk of herhalingstoets, kan je verplicht worden die achteraf in te halen. Deze inhaalstudie vindt in principe plaats op maandag en donderdag na de lessen in de studiezaal. 

Tijdens de proefwerkperiode gaan de leerlingen ’s namiddags naar huis om te studeren. De leerlingen van de eerste graad kunnen evenwel ‘s namiddags op school studeren als ze dit wensen. Inschrijven voor de namiddagstudie kan enkel voor de hele periode. Als je naar de studie komt, blijf je de hele namiddag tot 16 uur. Je kan op school blijven eten. Als je in deze namiddagstudie blijft, onderteken je een afsprakenblad waarmee je je engageert om deze tijd te gebruiken om ernstig te studeren.

bottom of page