top of page

Evaluatie

Wanneer we jou de gewenste leerhouding proberen bij te brengen, willen we bekomen dat je taakgericht leert, d.w.z. dat je ‘leren’ ziet als een doel op zichzelf, fouten beschouwt als een onderdeel van je leerproces en daaruit aanwijzingen haalt over wat je nog niet beheerst of over hoe je je leren kan optimaliseren. Dit taakgericht leren, dit streven naar leerdoelen heeft een gunstige invloed op je motivatie en op je cognitieve en emotionele ontwikkeling.

We evalueren je bereikte verwerkingsniveau van leerinhouden (kennis, inzicht), je bereikte niveau van vaardigheden, je vorderingen, in de mate van het mogelijke je doorlopen proces en je attitude.

Het dagelijks werk van de leerling omvat de beoordeling van de resultaten van al dan niet aangekondigde kleine toetsen en van aangekondigde herhalingstoetsen, taken en/of persoonlijk werk. Daarin beoordelen we zowel kennis, vaardigheden als vakgebonden attitudes (inzet, stiptheid, medewerking, samenwerking …). Deze evaluatiebeurten kunnen zowel schriftelijk, mondeling als praktijkgericht zijn. 

Onze doorstroomschool bereidt haar leerlingen voor op de hogere studies. Dat proces start al vanaf het eerste jaar. Het is daarbij belangrijk dat je grotere gehelen leert verwerken. Daarom organiseren we proefwerken, zowel schriftelijk als mondeling en praktisch. 

De schriftelijke proefwerken worden afgelegd in de voormiddag. ’s Namiddags is er steeds studieverlof. De leerlingen van de eerste graad krijgen de mogelijkheid om in te schrijven voor de studienamiddagen op school. 

Voor een aantal vakken leggen onze leerlingen geen proefwerken af, maar worden ze gespreid geëvalueerd aan de hand van kleine toetsen, herhalingstoetsen en/of procesevaluatie. 

De klassenraad beoordeelt ook je algemene houding of attitude. We hebben vooral aandacht voor je houding in de les, je inzet, je stiptheid en orde, je samenwerking, je taalgebruik en je beleefdheid. De leerlingen met een positieve houding worden bevestigd en positief gestimuleerd. Bij werkpunten worden leerlingen gecoacht in de hoop hen op de goede weg te zetten. De beoordeling van de attitude is een instrument om de evolutie van je leer- en leefhouding beter in kaart te brengen.

bottom of page