top of page

Eerste leerjaar A

1A.PNG

De eerstejaars krijgen een brede gemeenschappelijke basisvorming (oranje) die 27 lestijden omvat die voor alle leerlingen dezelfde zijn. In dit stevige pakket algemene vorming geven onze leerkrachten aan de leerlingen een grondige basiskennis mee, leren hen studeren met inzicht en moedigen hen aan om zelf kritische vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden. We kiezen voor kwaliteit en verwachten van onze leerlingen dat ze zich regelmatig en positief inzetten.

1A-2 ok.PNG

We begeleiden de leerlingen in het leren leren. Je vindt dit in de lessentabel terug onder de naam ‘Leren leren’. Je ziet daar dat dit wordt geïntegreerd in alle vakken. Dat wil zeggen dat alle leerkrachten hieraan aandacht besteden. Bovendien bezoekt één van onze leerkrachten meermaals de klassen van het eerste jaar om de leerlingen tips te geven om zich goed te organiseren, structuur aan te brengen in notities en mappen, efficiënt te studeren, schema’s en samenvattingen te maken en zich tijdig en goed voor te bereiden op de proefwerken. 

ICT (computerwetenschappen) wordt eveneens geïntegreerd, dus opgenomen in alle vakken, zodat de ICT-vaardigheden van de leerlingen in verschillende lestijden en domeinen en door het team van al hun leraren geoefend worden. In de lessentabel vind je dit terug onder de benaming ‘Gemeenschappelijk leerplan ICT’.

In alle vakken komen ook inhouden aan bod die de leerlingen willen vormen als persoon. Dat gaat onder meer over zorgzaam omgaan met jezelf en de anderen, je engageren in de samenleving, initiatief nemen, je eigen leren en studieloopbaan in handen nemen,  positief omgaan met gezondheid, seksualiteit en met veiligheid, cultuur waarderen, respect hebben voor verschillende levensbeschouwingen. In de lessentabel vind je dit alles terug onder de benaming ‘Gemeenschappelijk funderend leerplan’.

Daarnaast maakt elke leerling een eerste keuze tussen drie gelijkwaardige interessegebieden van 5 lestijden (groen en paars). Op grond van het advies dat je kreeg in de basisschool kies je de optie die bij je interesses past. Indien je nog twijfels hebt, kan een intakegesprek met de graadcoördinator jou meer duidelijkheid geven.

Keuzegedeelten 1e jaar.JPG

  • Klassieke talen (1LA): in deze optie wordt een grondige basis gelegd voor talenkennis, wetenschappen en wiskunde. Latijn wordt in combinatie met STEM aangeboden.

  • Economie en Moderne vreemde talen (1LEM): hierin gaan we enerzijds voor talenonderwijs (Engels en Frans worden verdiept), maar ook voor de grondbeginselen van economie en voor wiskunde: LEM (Languages, Economics & Mathematics).

  • Technologie en Wiskunde-wetenschappen (1STEM): wiskunde en wetenschappen worden hier ingezet om multidisciplinaire, technische of wetenschappelijke problemen aan te pakken. De term STEM verwijst naar de kennisdomeinen Science (wetenschappen), Technology (technologie), Engineering (ingenieurswezen) en Mathematics (wiskunde), die alle evenveel aandacht krijgen. Bovendien wordt Frans verdiept.

1A-4 ok.PNG

Het keuzegedeelte vormt geen voorafname op de keuze voor een basisoptie in het tweede jaar, behalve het keuzegedeelte Klassieke talen. Concreet betekent dit dat het hier niet gaat om leerstof die noodzakelijk is om de overstap te kunnen maken naar een bepaalde basisoptie in het tweede jaar. Bij de overgang van het eerste naar het tweede jaar blijft de toegang tot elke basisoptie van het tweede jaar open, uitgezonderd voor Grieks-Latijn en Latijn. Voor deze basisopties is de voorwaarde dat je Latijn gevolgd hebt in het eerste jaar. 

Naast de basisvorming (oranje) en het eerste keuzegedeelte (groen) krijg je nog één uur verdieping of versterking (paars), zodat we je op jouw niveau kunnen uitdagen en ondersteunen. Dit houdt in dat, als leerlingen voor kortere of langere duur nood hebben aan ondersteuning voor Frans, Nederlands of wiskunde, het lesuur verdieping (uitdagende oefeningen en opdrachten) voor hen vervangen wordt door een lesuur versterking of ondersteuning (herhalingsoefeningen en -opdrachten) voor één van deze vakken. Dit ondersteunende lesuur bieden we klasoverschrijdend aan, dat wil zeggen dat we op basis van de noden van de leerlingen groepen maken die over de klassen heen gaan.

Met dit aanbod willen we onze eerstejaars de mogelijkheid bieden de eigen interesses en mogelijkheden te verkennen, uitdagingen aan te gaan en/of zich in de vakinhouden van de basisvorming te versterken. 

Als je voor elk van onze drie keuzegedeelten in het eerste jaar wil vernemen

  • welk profiel je het best hebt om de uitdaging van het keuzegedeelte aan te gaan, 

  • wat je van de gekozen opleiding mag verwachten, 

  • tot welke basisoptie van het tweede jaar je daarna toegang hebt, 

klik dan hieronder op de mogelijkheden. 

Beluister en bekijk ook onze presentatie ‘Naar het eerste jaar’. 

bottom of page