top of page

Eerste graad

In de gemoderniseerde eerste graad gaat er naar de algemene vorming nog meer aandacht dan vroeger doordat er meer lesuren voor uitgetrokken worden. Alle vormingscomponenten komen erin aan bod: culturele vorming, economische vorming, levensbeschouwelijke vorming, lichamelijke vorming, maatschappelijke en historische vorming, natuurwetenschappelijke en technische vorming, sociale vorming, talige vorming, wiskundige vorming. Zo krijgen leerlingen alle ruimte om hun interesses en intrinsieke mogelijkheden te verkennen en te ontplooien zodat ze op het einde van de eerste graad een gemotiveerde keuze kunnen maken voor de tweede graad: voor een studiedomein op basis van hun interesse en voor een finaliteit op basis van hun abstractievermogen.

In het keuzegedeelte kunnen scholen eigen accenten leggen vanuit hun eigen pedagogisch project, hun visie op onderwijs, hun schooleigen context en hun leerlingenpopulatie. Zo geven scholen diverse invullingen aan de lesuren differentiatie in de eerste graad. Onze school wil die mogelijkheden benutten om haar leerlingen een breed gamma te laten verkennen. Het is immers belangrijk dat je je blik verbreedt zodat je kan ontdekken waar je goed in bent en wat jou boeit.

Je kan later veel verschillende doorstroomrichtingen volgen en je vindt er zeker één die bij jou past. Maar daarvoor moet je kunnen kiezen, stap voor stap. In de eerste graad krijg je daarom niet alleen een brede gemeenschappelijk basisvorming, maar je maakt ook al een eerste keuze tussen de aangeboden opties.

Is kiezen dan verliezen? Neen, de eerste graad is een observerende en oriënterende graad waarin je nog op zoek bent naar je mogelijkheden en interesses. In twee jaar kan je sterk veranderen, en we houden daar rekening mee. Daarom willen we je parcours niet van bij de start vastleggen.

Als je dus na het eerste jaar voor een ander interessegebied wil kiezen dat jou beter ligt, kan dit. De school biedt je indien nodig een haalbaar inhaalplan aan zodat je helemaal klaar bent voor je nieuwe keuze. 

In het derde jaar kan je doorstromen naar alle studierichtingen van ons studieaanbod tweede graad finaliteit D, welk interessegebied je ook gevolgd hebt in de eerste graad, met uitzondering van de studierichtingen met Latijn en/of Grieks indien je deze talen niet volgde.

bottom of page