top of page

Derde graad

Ons studieaanbod omvat tot het schooljaar 2023-2024 (modernisering) volgende studierichtingen: 

 • Economie-moderne talen (EMT)

 • Economie-wiskunde (EWI)

 • Grieks-Latijn (GL)

 • Grieks-wetenschappen (GWE)

 • Grieks-wetenschappen-wiskunde (GWEWI)

 • Grieks-wiskunde (GWI)

 • Latijn-moderne talen (LMT)

 • Latijn-wetenschappen (LWE)

 • Latijn-wetenschappen-wiskunde (LWEWI)

 • Latijn-wiskunde (LWI)

 • Moderne talen-wetenschappen (MWE)

 • Moderne talen-wiskunde (MWI)

 • Wetenschappen-wiskunde (WEWI)

1A-8ok.PNG

Onze derde graad is met zijn rijk aanbod in verschillende opzichten uniek.

 • In de studierichting Economie-moderne talen kan je kiezen tussen een pakket van 3 uur of 4 uur wiskunde. Wie kiest voor het pakket van 4 uur, krijgt het officiële leerplan wiskunde voor 3 lestijden, aangevuld met een vierde lesuur waarin leerinhouden aan bod komen die in economische studierichtingen aan de hogeschool/universiteit een rol spelen. Als je eraan denkt te studeren voor bachelor en/of master handelswetenschappen, zal je dus ook vanuit de studierichting Economie-moderne talen beter voorbereid aan de start verschijnen. Wil je later handelsingenieur of (toegepaste) economische wetenschappen studeren, dan volg je beter de studierichting Economie-wiskunde met 6 uur wiskunde. 

 • In de studierichtingen met moderne talen en de studierichting Grieks-Latijn krijg je 2 uur Spaans in het zesde jaar. Als je in Sint-Pieters afstudeert, ken je dus 4 moderne vreemde talen: Duits, Engels, Frans en Spaans. 

 • In de studierichting Grieks-wetenschappen-wiskunde of Latijn-wetenschappen-wiskunde krijg je Grieks of Latijn, 7 uur wetenschappen en 6 uur wiskunde. De ideale voorbereiding op alle mogelijke hogere studies. 

 • In de studierichtingen met 8 uur wiskunde krijg je effectief 8 uur wiskunde en geen pakket van 6 uur + 2 uur. Op die manier ben je perfect voorbereid op de hogere studies burgerlijk ingenieur, piloot ... 

 • In de studierichting Wetenschappen-wiskunde met 6 uur wiskunde krijg je een lesuur ‘wetenschappelijk project’. In dit geïntegreerd project worden taal (Engels) en wetenschappen, theorie en praktijk gecombineerd.

In het vijfde jaar kan je in enkele studierichtingen ook proeven van het vak financiële educatie. Ideaal om te weten te komen of je die richting later uit wil. 

In het zesde jaar kan je het vak geschiedenis volgen in het Frans of Engels (CLIL). We bieden ook seminaries aan. Je mag kiezen welk seminarie je wil volgen. Het aanbod varieert van jaar tot jaar en is afhankelijk van de passie van onze leraren. Mogelijke seminaries zijn economische educatie, duurzaamheid, Duits, Spaans, programmeren, sport …

Bekijk en beluister de vijf delen van onze presentatie ‘Naar de derde graad’.

Onze school organiseert elk jaar een studiekeuzebeurs om de studierichtingen voor te stellen en je te begeleiden bij je studiekeuze.

bottom of page