Contactgegevens

De school is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 u. tot 18.00 u.,  op woensdag van 8.00 u. tot 13.00 u.

Leerlingen- en personeelsingang, schoolpoort en leveringsadres:

Meersstraat 131C, 9000 Gent

Postadres

Koning Albertlaan 70, 9000 Gent

Algemeen

Telefoonnummer: 09 222 14 52

E-mail: info@sintpietersgent.be

Directie

Renata Janssens, algemeen en pedagogisch directeur - renata.janssens@sintpietersgent.be 

Dieter Bertin, logistiek directeur – dieter.bertin@sintpietersgent.be

Graadcoördinatoren - leerlingenbegeleiders

Eerste jaar en deel tweede jaar: Sophie Van den Nieuwenhuysen – sophie.vandennieuwenhuysen@sintpietersgent.be   

Deel tweede jaar en vijfde jaar: Lies D’hont – lies.dhont@sintpietersgent.be 

Derde jaar en deel vierde jaar: Veerle Leutenez – veerle.leutenez@sintpietersgent.be 

Deel vierde jaar en zesde jaar: Katrien Lambrecht – katrien.lambrecht@sintpietersgent.be 

Internaat

Ann Van Aken, internaatsbeheerder - internaatsbeheerder@sintpietersgent.be 

CLB

Linde Holvoet, CLB-psycholoog – linde.holvoet@vclbgent.be  

Frieke Tijtgat, CLB-verpleegster - frieke.tijtgat@vclbgent.be 

Andere

ICT-coördinatoren: ict@sintpietersgent.be 

Voorzitter oud-leerlingenbond: olb@sintpietersgent.be  

Preventieadviseur: marnik.claeys@sintpietersgent.be

Voorzitter van het oudercomité: oudercomite@sintpietersgent.be  

Vragen rond privacy: privacy@sintpietersgent.be