top of page

CLB

Eén van belangrijkste partners van de school is het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Het CLB-team verbonden aan de school bestaat uit een psycholoog, een schoolarts en een verpleegkundige:

Vrij CLB regio Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 Gent. - www.vclbgent.be 

De CLB-psycholoog is mw. Linde Holvoet. - linde.holvoet@vclbgent.be - 0499 05 84 82

De CLB-verpleegkundige is mw. Frieke Tijtgat.

De CLB-arts is mw. Fourieka Reyneke.

De arts en verpleegkundige van het CLB verzorgen samen de systematische medische contactmomenten. Ze nemen ook vragen op over besmettelijke ziekten. Deelname aan de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten is verplicht. 

Naast de medische onderzoeken door het medisch team van het CLB heeft de CLB-psycholoog wekelijks overleg met de graadcoördinatoren met het oog op een optimale leerlingenbegeleiding. 

Leerlingen die zich niet goed in hun vel voelen, die leermoeilijkheden hebben, die op zoek zijn naar de juiste studiekeuze of schoolloopbaan worden door het CLB-team geholpen. Dit gebeurt in overleg met de school, de leerling en de ouders. Een constructieve samenwerking met alle betrokkenen verhoogt immers de kans op een kwaliteitsvolle begeleiding.

Als een leerling van school verandert, behouden de school en het CLB hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school.

Het CLB respecteert het pedagogisch project van de school en de rechten van het kind. Het houdt zich ook aan de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

bottom of page