top of page

Christelijk engagement

We zijn in oorsprong een school van de Religieuzen van het Christelijk Onderwijs. De zusters mogen dan al een hele tijd de school verlaten hebben, we willen onze leerlingen nog steeds het christelijke verhaal aanbieden in dialoog met het pluralisme van deze tijd.

We bieden onze leerlingen vieringen, bezinningsdagen en activiteiten ten voordele van de derde en vierde wereld aan. Hun eigen inbreng wordt daarbij sterk geapprecieerd. Solidariteit vinden we erg belangrijk: we organiseren acties voor Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Schrijf-ze-VRIJdag …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolpastoraal is in deze tijden geen evidente opgave. De pastorale werking in onze school wordt gedragen en bezield door de werkgroep Lichtpunt, een groep personeelsleden die de pastorale momenten van een schooljaar onder de aandacht brengt met respect voor de eigenheid van de leerlingen en rekening houdende met hun leeftijden en mogelijkheden.

De leden overleggen hiervoor in vergaderingen en kunnen rekenen op de medewerking van de enthousiaste leerlingenraad en andere gedreven personeelsleden die een handje toesteken bij de organisatie en uitvoering van de ideeën, activiteiten en projecten. Onze school is blij dat dit team blijft zoeken om aan schoolpastoraal een eigentijdse invulling te geven.

bottom of page