top of page

Afwezigheid

De school is door strakke regels gebonden wat de regelmatige aanwezigheid van de leerling op school betreft. In onze school worden de aan- en afwezigheden van de leerlingen door de leraren elk lesuur geregistreerd.

Je kan afwezig zijn om allerlei redenen. De algemene regel is dat je ouder(s) in dat geval steeds de school verwittigt/verwittigen vóór 9 uur. Als je afwezigheid te voorzien is en/of het voorafgaand akkoord van de school vereist, wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid deelt/delen je ouder(s) de reden zo vlug mogelijk mee. 

Je moet voor elke afwezigheid een schriftelijk bewijs voorleggen. Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende dagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouder(s) om je afwezigheid te verantwoorden. Je kan je afwezigheid door ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. Je ontvangt hiervoor bij het begin van het schooljaar 1 formulier op naam met 4 genummerde attesten voor een afwezigheid zonder doktersbezoek. Ook als je op school afgehaald wordt wegens ziekte, moet je voor de resterende uren een afwezigheidsbewijs indienen. Bij een afwezigheid van vier of meer dagen is een attest van de arts nodig. In de proefwerkperiode is altijd een doktersattest vereist, ook als je maar één dag afwezig bent. Dit geldt ook voor de dag die aan de eerste proefwerkdag voorafgaat. 

Alle afwezigheidsattesten worden zo snel mogelijk gescand doorgestuurd naar onthaal@donboscosintpieters.be en moeten uiterlijk bij je terugkeer op school persoonlijk worden ingediend in het secretariaat-onthaal voor de aanvang van de lessen. Je legt ook je studieplanner voor, waarin de nodige stempels worden aangebracht om tot de klas te worden toegelaten. 

afwezigheid.PNG
bottom of page