Aanmelden en inschrijven

Eerste jaar

 

Leerlingen die overstappen naar het secundair onderwijs in een Gentse school moeten zich aanmelden via een centraal online systeem. Elke school moet voor de aanmeldingsperiode het aantal beschikbare plaatsen in het eerste jaar doorgeven. 

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2022-2023 loopt van maandag 21 maart (12 uur ’s middags) tot en met vrijdag 22 april 2022 (12 uur ’s middags). Het heeft totaal geen belang op welk moment je ouder(s) je aanmeldt/aanmelden, zolang het maar binnen deze periode is. 

Bij de aanmelding (meldjeaansecundair.gent.be) voert/voeren je ouder(s) de gevraagde gegevens over jou en de schoolvoorkeuren in. Na de aanmeldingsperiode word je op de lijst geplaatst van al je voorkeurscholen. Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Die verdeling gebeurt toevallig, maar er wordt wel rekening gehouden met de volgorde van voorkeur. Je krijgt geen plaats toegewezen in een school die niet werd opgegeven.

In de loop van woensdag 4 mei 2022 ontvangt/ontvangen je ouder(s) een mail met de beslissing: een toewijzing voor de school van eerste keuze, een toewijzing voor de school van een andere voorkeur of geen toewijzing. In het eerste geval krijg je een ticket voor je inschrijving in de school. In de andere gevallen krijg je een document van niet-gerealiseerde inschrijving en kom je op een wachtlijst te staan.

Het ticket dat je na de aanmeldingsperiode ontvangt voor het Sint-Pietersinstituut kan in een definitieve inschrijving worden omgezet tussen vrijdag 6 mei en dinsdag 31 mei 2022.  Wij zullen je ouder(s) hiervoor contacteren.

Indien je ouder(s) het ticket niet heeft/hebben omgezet in een inschrijving op uiterlijk 31 mei 2022, dan telt je toegangsticket niet meer en moet(en) je ouder(s) je rechtstreeks inschrijven op een school waar er nog plaats is.

Indien je niet werd aangemeld, dan kan/kunnen je ouder(s) je vanaf vrijdag 6 mei 2022 rechtstreeks inschrijven in een school als er nog plaatsen beschikbaar zijn. 

Indien je broer of zus in de school van je eerste keuze zit of (één van) je ouder(s) in de school van je eerste keuze werkt, dan moet de aanmelding voor die school ook digitaal gebeuren in de periode 21 maart–22 april 2022. Je krijgt dan wel voorrang en kan niet geweigerd worden op basis van de schoolcapaciteit (= volzet).

Op de website www.aanmeldensecundairescholen.gent vind je bijkomende informatie. Daar kan je ook de brochure vinden die de stad Gent in samenwerking met het LOP Gent heeft uitgebracht met alle informatie rond inschrijven in een Gentse secundaire school. 

  • Digitale aanmelding via CAR: 21 maart 2022 om 12.00 u. – 22 april om 12.00 u.

  • Bekendmaking resultaten via mail: 4 mei 2022

  • Verzilvering ticket: 6 mei 2022 – 31 mei 2022

 

Vanaf het tweede jaar

 

Voor de zij-instromers vanaf het tweede jaar kan er rechtstreeks ingeschreven worden op school vanaf dinsdag 19 april 2022, na afspraak.

Informatie

 

Heb je nog vragen bij de aanmeldingsprocedure? Stuur gerust een mailtje naar info@sintpietersgent.be of contacteer de inschrijvingscoördinator, mevrouw Evelien Hautekeete, op 09 222 14 52.